Actueel

IGZ Rapport ‘In openheid leren van meldingen’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 16 november 2016 het rapport ‘In openheid leren van meldingen’ gepubliceerd.

De Federatie Medisch Specialisten heeft daarop haar standpunt dat geleerde lessen met elkaar moeten worden gedeeld, zodat zorginstellingen van elkaar kunnen leren, wederom benadrukt. Het rapport is een van de uitvloeiselen van de wetswijziging in de Gezondheidswet dat leidt tot een actievere openbaarmaking van informatie over calamiteiten door de inspectie.

De Federatie heeft samen met de KNMG, NFU en NVZ in een brief op 3 oktober aan de Tweede Kamer gepleit voor afspraken over hoe het publiek hierover wordt geïnformeerd. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

Ter informatie:
- Brief aan de Tweede Kamer d.d. 3 oktober 2016
- Rapport 'In openheid leren van meldingen'
- Reactie van de Federatie op de publicatie 'In openheid leren van meldingen'


Bronvermelding: Federatie Medisch Specialisten