Actueel

Immunoglobulinen – mogelijke tekorten verwacht

13-01-2021

Immunoglobulinen worden gewonnen uit het bloed van gezonde donoren. In 2021 wordt een tekort aan immunoglobulinen verwacht omdat er een tekort aan donoren is als gevolg van de COVID-19 pandemie. Niet alleen in Nederland en Europa, maar ook in de Verenigde Staten waar 30-50% van de immunoglobulines die in Nederland worden ingezet, vandaan komt.

Naar verwachting zal het tekort mogelijk een jaar aanhouden omdat de productie van immunoglobulinen zeer tijdrovend is.

De verwachting is bovendien dat door het beperkte aanbod van immunoglobulinen, de prijs zal stijgen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zullen hierover met elkaar in overleg treden.

De komende periode zullen veldpartijen met elkaar en met het Ministerie van VWS overleggen wat het te verwachten tekort van immunoglobulinen betekent voor de overheveling van deze middelen naar de intramurale bekostiging die gepland staat voor 1 januari 2022.

Zolang er tekorten zijn is het raadzaam om terughoudend te zijn met het starten met een behandeling met immunoglobulinen bij nieuwe patiënten, zeker wanneer er andere alternatieven voorhanden zijn.

Bron: Federatie Medisch Specialisten