Actueel

Invoering kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’

24-07-2017

De kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ is opgenomen in het register van het Zorginstituut. Een resultaat van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) die in nauwe samenwerking met andere partijen hebben gewerkt aan de nieuwe behandeling voor acuut herseninfarct. Eerder won deze MR CLEAN-studie al de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. 

Met de aanbieding van de kwaliteitsstandaard zijn de partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct in het algemeen, en intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard ligt bij de veldpartijen en ook daar zal multidisciplinair worden samengewerkt met onder andere ook patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Bron: Federatie Medisch Specialisten, 20 juli 2017

Leden van de NVN kunnen meer informatie lezen op de website