Actueel

Kennisagenda Neurologie: 12 onderzoeksvragen geprioriteerd

14-12-2017

Met uw hulp heeft de commissie Zorgevaluatie Neurologie in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing; de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten zijn geïnventariseerd, geprioriteerd en nu gepubliceerd in de Kennisagenda Neurologie. Bekijk hier de speciaal ontwikkelde animatie, en lees de top 12 van de meest urgente vragen in het  rapport Kennisagenda Neurologie. Met de agenda wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de neurologische praktijk en daardoor op effectieve, doelmatige en veilige zorg voor patiënten. Lees hier verder.