Actueel

Kennishiaten en doelmatigheidsvragen voor zes paramedische kennisagenda’s

16-02-2018

Komt u in de praktijk kennishiaten en doelmatigheidsvragen tegen op het terrein van paramedische zorg? Werk mee aan de zes paramedische kennisagenda’s

Zes paramedische beroepsverenigingen zijn bezig om elk een kennisagenda op te stellen. Deze kennisagenda’s zullen als leidraad dienen bij toekomstig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van paramedische zorg. Het gaat om de beroepen: Diëtetiek, Ergotherapie, Huidtherapie, Logopedie, Oefentherapie (Cesar en Mensendieck) en Podotherapie. Fysiotherapie is hierin niet meegenomen omdat zij al een kennisagenda hebben ontwikkeld.

Komt u in de praktijk kennishiaten en doelmatigheidsvragen tegen op het terrein van paramedische zorg? Geef dan hier door wat de belangrijkste onderwerpen en doelgroepen zijn waarvoor meer kennis nodig is binnen paramedische zorg. U kunt uw reactie tot 8 maart doorgeven.