Actueel

Laatste kans: lever kennishiaten in voor 12 oktober!

06-10-2021

De NVN is recent gestart met het vernieuwen van de Kennisagenda Neurologie (2018-2022). Wij willen hiermee tot een breed gedragen herziening van de Kennisagenda Neurologie komen, waarin wij de belangrijkste openstaande zorgevaluatievragen beschrijven. 

Wij zijn actief aan de slag gegaan met de vorige kennisagenda door de oprichting van de commissie Zorgevaluatie Neurologie. Omdat een deel van de vragen op de vorige kennisagenda niet meer relevant is, inventariseren we in het huidige project opnieuw waar in de neurologische patiëntenzorg gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing.

Daarom vragen wij u om uw top 5 kennishiaten binnen het thema zorgevaluatie te formuleren, die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak in de dagelijkse praktijk. Wij vragen u zich met name te richten op kennishiaten die u vaak tegenkomt en die van invloed zijn op een belangrijk deel van de neurologische zorg. U kunt het kennishiaat schrijven in de vorm van een onderzoekzoeksvraag.. 

Enkele voorbeelden van een kennishiaat in de vorm van een onderzoeksvraag zijn:

  • Wat is het effect van behandeling met statines bij oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA of doorgemaakt herseninfarct op het voorkomen van recidieven en op de kwaliteit van leven?
  • Wat is de optimale timing van operatie bij lumbaal radiculair syndroom (LRS) bij pijn en/of motorische uitval op pijn en invaliditeit?

Verder raden wij u aan dit filmpje (1.5 minuut)  te bekijken voordat u uw kennishiaten formuleert. Hierin wordt meer uitleg gegeven over kennisagenda’s en het type vragen waar we naar op zoek zijn. U kunt er ook voor kiezen om de vragen samen met uw vak- of werkgroep op te stellen.

Deadline
U kunt uw top 5 (het mogen er ook minder zijn) voor 12 oktober 2021 invullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/herziening_kennisagenda_NVN.

De werkgroep bespreekt de reacties en gebruikt deze voor het opstellen van een lijst met kennishiaten. Deze gaan we tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden prioriteren. De belangrijkste kennishiaten gebruiken we voor het opzetten van een toekomstig onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten, zoals richtlijnen.

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens de commissie Zorgevaluatie Neurologie,

Dr. Esther Verstraete (voorzitter)