Actueel

Landelijke aiostoets 27 oktober 2020

Landelijke AIOS toets 2020

De aiostoets is verplicht voor alle aios neurologie en wordt groepsgewijs afgenomen, onder supervisie, zonder toegang tot boeken, naslagwerk of andere informatiebronnen. Toegang tot literatuur wordt beschouwd als fraude en door de opleider met de betreffende aios besproken (competentie professionaliteit). De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De afname vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur;
  • In verband met de maatregelen vanwege de COVID-19 epidemie wordt de aiostoets in 2020 volledig decentraal afgenomen (besluit KCN mei 2020). Alle aios neurologie maken de toets in de eigen opleidingsinstelling, onder supervisie, zonder toegang tot naslagwerk, literatuur of enigszins andere informatiebronnen. 

Een nadere toelichting vindt u in de voorwaarden en regels t.a.v. de aiostoets (dd 9 maart 2020) en de brief met wijziging van afname (volledig decentraal).

Voorbereidende literatuur aiostoets
De toetsvragen dekken het neurologische spectrum zoals gedefiniëerd in NEURON 2 en zijn gebaseerd op het volgende boek:

  Neurology: A Queen Square Textbook
  Eds: Clarke C, Howard R, Shorvon S, Rossor M
  Wiley-Blackwell, Oxford, tweede editie, september 2016
  ISBN: 978-1-118-48617-7

Wijziging afname toetsomgeving
De toets wordt afgenomen via een nieuw toetssyteem (REMINDO) en niet meer via de website van de NVN. Alle aios hebben hiervoor inmiddels inloggegevens ontvangen. Voor overige geïnteresseerden staat de toets open vanaf 28 oktober 9.00 uur tot 3 november 17.00 uur. U kunt inloggegevens opvragen door een mail te sturen naar vereniging@neurologie.nl. De inloggegevens worden binnen 2 werkdagen verstuurd.

Opmerkingen over deze toets kunt u direct tijdens het maken van de vragen aangeven. Of mail uw opmerkingen t/m dinsdag 3 november 2020 naar vereniging@neurologie.nl. Opmerkingen kunnen leiden tot uitval van vragen bij de berekening van de punten. 

Resultaat
|voor de aios wordt het resultaat binnen 20 werkdagen (na sluiting van de aiostoets) bijgeschreven in het portfolio, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Voor het einde van het tweede jaar van de opleiding dient de aiostoets met voldoende resultaat te zijn behaald. De aiostoets heeft betrekking tot de competentie medisch handelen.

Neurologen ontvangen voor deelname aan de toets vier accreditatie-uren, mits de z-score hoger is dan -2,0. 

Landelijke aiostoets 2021
De auistiets 2021 is gepland op donderdag 30 september van 14.00 - 17.00 uur.