Actueel

Langere bewaarplicht voor medische dossiers

06-06-2019

De bewaarplicht voor medische dossiers wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar. Verder kunnen nabestaanden voortaan onder nader omschreven voorwaarden inzage krijgen in een medisch dossier. Daar heeft de Eerste Kamer gisteren mee ingestemd.

De Senaat stemde in met deze wijzigingen van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) nadat de Tweede Kamer hier in april al mee akkoord was gegaan. De aanvangstermijn van de nu verlengde bewaarplicht komt door de aangenomen wijziging  wettelijk te liggen op het moment van de laatste wijziging, zoals nu in praktijk al gebruikelijk is.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil met de WGBO-wijzigingen over inzage voor nabestaanden  duidelijkheid bieden door te omschrijven in de wet wanneer nabestaanden recht hebben op dossierinzage: als een patiënt bij leven toestemming daarvoor heeft vastgelegd, als een zorgaanbieder aangeeft dat er sprake was van een incident of als de nabestaande een zwaarwegend, aannemelijk te maken belang heeft.

De KNMG vond dat de minister op deze manier te veel uitgaat van het belang van nabestaanden. De artsenfederatie heeft er tevergeefs voor gepleit dat in de WGBO zou komen te staan dat ‘veronderstelde toestemming van een patiënt’ nodig zou zijn voor inzage door nabestaanden, omdat dit goed zou aansluiten bij de bestaande praktijk en daarmee juridisering zou kunnen worden voorkomen. Maar daar kreeg de KNMG geen gehoor voor. De Eerste Kamer had geen vragen over de wetswijzigingen en heeft deze als hamerstuk afgedaan.

Bron: Medisch Contact, 5 juni 2019