Actueel

Meest recente aanpassingen herregistratie-eisen in verband met COVID-19

20-07-2021

Door COVID-19 is het voor u soms moeilijk om aan de herregistratie-eisen te voldoen. De RGS houdt daar rekening mee. Samen met het CGS zijn regelingen gemaakt om specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Deze regelingen worden regelmatig bijgesteld. Het volgende geldt:

  • Deskundigheidsbevordering
    Bij alle specialisten en profielartsen van wie de beoordelingsperiode bij herregistratie in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 valt (‘covid-periode’), vermindert de RGS het aantal te behalen uren deskundigheidsbevordering met 3 uur per maand. Dat betekent dat de vermindering maximaal 22 maanden x 3 = 66 uur is. De gevolgen voor uw herregistratie vindt u terug in een tabel.

  • Evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie
    De RGS kan dispensatie verlenen als u niet kon deelnemen aan evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie. Dit geldt als de expiratiedatum van uw inschrijving in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 ligt. Vanaf 1 juli 2021 moet iedereen weer deelnemen aan deze evaluaties.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG

Bron: RGS