Actueel

Mijlpaal bereikt: DISTRICTS inclusies afgerond

22-11-2021

Een grote mijlpaal! Op 4 november 2021 includeerden wij de laatste studiedeelnemer in de DISTRICTS-studie. Dit is een grote landelijk zorgevaluatiestudie bij patiënten met het carpaletunnelsyndroom (CTS): ‘Dutch Injection vs. Surgery TRIal In Carpal Tunnel Syndrome patients’ (DISTRICTS). In dit onderzoek, gesubsidieerd door ZonMw-DoelmatigheidsOnderzoek, vergelijken wij de effectiviteit van twee behandelstrategieën voor het CTS met elkaar: de behandeling starten met een chirurgische interventie vs. starten met corticosteroïdinjectie. Na de behandeling worden de studiedeelnemers nog 18 maanden gevolgd. 

Het Amsterdam UMC locatie AMC coördineerde de studie, die in november 2017 in samenwerking met maar liefst 32 deelnemende ziekenhuizen door heel Nederland startte. Helaas viel de inclusie-snelheid van de in totaal 940 studiedeelnemers tegen. Daarom kreeg de studie in augustus 2020 een extra financiering van ZonMw-ZE&GG om de inclusie met een gecombineerde aanpak in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) te verbeteren. Dit gebeurde onder meer door structurele bijeenkomsten met onderzoekers van de deelnemende ziekenhuizen en het beschikbaar stellen van een instructievideo over de inclusie, Daarnaast werd een onkostenvergoeding geboden om , administratieve- en logistieke procedures lokaal te verbeteren. 

Nu de inclusieperiode is afgerond, wordt de laatste follow-up meting begin mei 2023 verricht. De verwachting is dat de eerste resultaten eind 2023 bekend zijn.

Kijk voor meer informatie over de DISTRICTS-studie op www.districts.nl