Actueel

Mijlpalen voor betere pijnzorg in Nederland

05-04-2017

In Nederland leven 2.2 miljoen mensen met Chronische Pijn. de zorg voor mensen met chronische pijn moet beter. Patiënten, beroepsbeoefenaren en wetenschappers slaan de handen ineen. Deze samenwerking leidde er toe dat op 1 april 2017 2 mijlpalen bereikt zijn voor betere pijnzorg in Nederland.

Ten eerste is de Pijnalliantie in Nederland (P.A.I.N.) opgericht. De P.A.I.N. is een krachtig samenwerkingsverband van op dit moment 9 beroepsverenigingen en het samenwerkingsverband van de patiëntenverenigingen, gericht op het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven voor mensen met Chronische Pijn.  De PAIN zal optreden als het centrale orgaan voor interdisciplinaire pijn in Nederland. De PAIN is lid van de Europese Federatie voor pijn (EFIC, www.EFIC.org) en de wereld pijnfederatie (IASP, www.IASP-pain.org). 

foto oprichting PAIN.jpg

Oprichting PAIN: bestuurders van de 10 oprichtende verenigingen en de 2 startende voorzitters slaan de handen ineen.

Ten tweede is de Zorgstandaard Chronische Pijn opgeleverd. De zorgstandaard beschrijft optimale pijnzorg vanuit patiëntperspectief. Het is de eerste zorgstandaard in Nederland die is ontwikkeld met een gelijke inbreng  van professionals en patiënten.

Deze zorgstandaard Chronische Pijn is geautoriseerd voor verschillende wetenschappelijke verenigingen en kan vanaf nu geimplemteerd worden.  De zorgstandaard wordt reeds gebruikt als leidraad voor de inrichting van de zorg omtrent chronische pijn bv in de Health Deal Pijn (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/01/24/health-deal-chronische-pijn) en in verschillende tweede en derdelijns ziekenhuizen. 

Voor vragen,  algemene informatie en de zorgstandaard kan u terug via de website van de DPS: www.dutchpainsociety.nl.

Bron: P.A.I.N.