Actueel

MS-medicijn Zinbryta wordt van de markt gehaald

09-03-2018

Het medicijn Zinbryta (daclizumab) dat wordt toegepast bij de behandeling van multiple sclerose (MS) is begin maart besproken door de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC). De PRAC heeft aanbevolen om de Handelsvergunning te schorsen en het product op ziekenhuis/apotheek niveau terug te halen. De EMA heeft dit gepubliceerd op haar website

Nederlandse voorschrijvers en ziekenhuisapothekers worden geïnformeerd. In Nederland gebruiken ongeveer 50 mensen dit medicijn tegen MS dat sinds februari 2017 op de markt is.

Advies aan artsen

  • Start geen nieuwe patiënten op Zinbryta.
  • Start een alternatieve therapie bij de patiënten die nu Zinbryta gebruiken.

Advies aan patiënten

  • De behandelend arts zal een eventuele alternatieve therapie met u bespreken.
  • Bij vragen, neem contact op met uw arts.

Meer informatie over het geneesmiddel
Zinbryta is geregistreerd voor de behandeling van recidiverende vormen van multiple sclerose. Na een herbeoordeling in 2017 van de effecten van het geneesmiddel op de lever, werd het gebruik van het geneesmiddel beperkt tot patiënten die minstens 2 andere ziektemodificerende behandelingen hebben geprobeerd en geen andere behandelingen voor multiple sclerose kunnen ondergaan. Tot nu toe zijn wereldwijd ruim 8.000 patiënten met Zinbryta behandeld. De meeste patiënten in de EU zijn in Duitsland behandeld.

Bron: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen/Medicines Evaluation Board , 9 maart 2018