Actueel

Neurologie in het nieuws: de week van 10 maart

11-03-2019

Tijdelijke terugbetaling MS-middel Fampyra

De fabrikant van het MS-medicijn Fampyra, Biogen, gaat gebruikers ongeveer 60 procent van hun kosten vergoeden. Biogen doet dat totdat opnieuw is bekeken of er genoeg bewijs is voor effectiviteit van het middel. Dat geldt ook voor de kosten die patiënten sinds de jaarwisseling al hebben gemaakt.

Patiënten moeten Fampyra sinds 1 januari uit eigen zak betalen. Van de 128 euro die een pillenvoorraad voor vier weken kost, gaat Biogen 78 euro vergoeden, schrijft minister Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer.

Patiënten kregen het middel de afgelopen jaren binnen een onderzoeksetting. Daarin is volgens het Zorginstituut nog onvoldoende aangetoond dat patiënten baat hebben bij het medicijn, en dus werd het niet toegelaten tot het basispakket. Maar niet alle patiënten zijn het eens met dit besluit; zij hebben, menen ze, wel degelijk baat bij het middel. Met steun van het Zorginstituut bekijken de fabrikant en neurologen nu of op basis van beschikbare data de effectiviteit voor een nauwkeurig omschreven groep patiënten wel kan worden aangetoond. Dat onderzoek zal naar verwachting ongeveer 6 maanden duren.

Mocht het middel straks toch in het basispakket terechtkomen, dan betaalt de fabrikant ook de rest terug. Alleen de btw en de kosten van de apotheek blijven voor rekening van de patiënt.

Bron: Medisch Contact, 8 maart 2019

Zie ook het nieuwsbericht van 6 februari 2019


Vier miljoen voor grootschalig Nederlands parkinsononderzoek

Het consortium Parkinson Personalized Therapeutics Initiative (PPTI) krijgt een subsidie van vier miljoen euro voor een grootschalig onderzoek onder parkinsonpatiënten. De onderzoekers willen inzicht krijgen in de individuele verschillen in het ziekteproces en de gevoeligheid voor het ontwikkelen van bijwerkingen van parkinsonmedicatie.

Lees meer op de website van Skipr

Bron: Skipr, 13 maart 2019