Actueel

Neurologie in het nieuws: de week van 10 september

14-09-2018

Kwaliteitsindicator carotischirurgie benadeelt patiënt

De kwaliteitsindicator voor de timing van carotisendarteriëctomie bij patiënten met een symptomatische carotisstenose is: binnen veertien dagen na het eerste consult. Dit blijkt voor artsen een stimulans om zorgpaden efficiënt in te richten, maar heeft als bijeffect dat patiënten de behandeling ná deze termijn mogelijk niet meer krijgen. Terwijl die een herseninfarct kan voorkomen.

Bij patiënten met een recente transient ischaemic attack (TIA) of een niet-invaliderend herseninfarct, veroorzaakt door een hooggradige stenose in de ipsilaterale arteria carotis, kan chirurgische verwijdering van deze stenose – door middel van een carotisendarteriëctomie (CEA) – het risico op een recidief herseninfarct verlagen. Deze aanbeveling is gebaseerd op twee gerandomiseerde studies, uitgevoerd in de periode 1981-1996.1 2 De combinatie van doorgemaakte neurologische symptomen en de ernst van de stenose waren destijds de belangrijkste factoren om een CEA te laten verrichten.

Factor tijd
In de afgelopen jaren is daar de factor tijd aan toegevoegd, waarbij tijd bij voorkeur gedefinieerd is als het tijdsverloop tussen de eerste neurologische symptomen (het zogenaamde indexevent) en revascularisatie. De conclusie van een post-hoc-meta-analyse van bovenstaande trials was dat revascularisatie binnen veertien dagen na het indexevent effectiever is, wat betreft preventie van nieuwe herseninfarcten, dan een latere ingreep.3 4 Het aantal patiënten dat geopereerd moet worden om één herseninfarct in de komende vijf jaar te voorkomen (NNT) is 5 voor patiënten die binnen veertien dagen gerandomiseerd werden en 125 voor patiënten die na twaalf weken gerandomiseerd werden, wat betekent dat de operatie na twaalf weken niet meer zinvol is. Dit komt door een zeer hoog natuurlijk risico op een recidief herseninfarct in de eerste dagen na het indexevent, terwijl dit risico in de weken daarna geleidelijk afneemt en een plateau bereikt.

Lees het hele artikel op: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kwaliteisindicator-carotischirurgie-benadeelt-patient.htm?mailkey=&utm_medium=email&utm_source=mc_nieuwsbrief

Bron: Medisch Contact, 13 september 2018


Epilepsie kent dag-, week- en langere ritmes

Het lijkt erop dat er verschillende vaste ritmes bestaan bij epilepsie, waarbij patiënt op gezette tijden tijdens een etmaal, een week of nog langere periodes insulten hebben. Dit stellen Philippa Karoly e.a. op basis van een retrospectieve cohortstudie waarover ze in The Lancet Neurology schrijven.

Zij gebruikten twee databases waarin insulten van patiënten over een langere periode waren vastgelegd. In één dataset ging het om 15 mensen die minimaal een half jaar gemonitord werden met elektrodes. De andere dataset betrof zelfrapportage van ruim duizend mensen – alleen degenen met minimaal honderd gerapporteerde insulten werden geanalyseerd.

Bij meer dan 80 procent was sprake van een of meer terugkerende patronen van insulten. Dat ging meestal om circadiane ritmes (dat wil zeggen dat diegene vaak insulten op een bepaald moment van een etmaal had), maar er waren ook weekpatronen (bij 21%) en zelfs langere cycli (14-21%). Deze langere cycli waren niet voorbehouden aan vrouwen. Bij de mensen met circadiane ritmes waren de pieken vaker bij ontwaken en aan het eind van de dag. Er is niet gekeken of er een verband was met timing van medicatie, wat natuurlijk voor verdere analyse interessant is.

Bij weekritmes was er een minder duidelijk verschil, hoewel dinsdagen en woensdagen iets vaker de voorkeursdagen waren. Juist deze weekritmes zijn intrigerend, omdat niet bekend is of er fysiologische mechanismes zijn die deze kunnen verklaren. Van circadiane ritmes is dat wel bekend.

Het klinisch belang van de studie zit hem in de mogelijkheid om rekening te houden met eventuele ritmes, bijvoorbeeld door de timing en dosering van medicatie daarop aan te passen.

The Lancet Neurology: Circadian and circaseptan rhythms in human epilepsy: a retrospective cohort study

Bron: Medisch Contact, 13 september 2018