Actueel

Nieuw tuchtrecht en meldplicht BIG-nummer per 2019 van kracht

11-07-2018

Vanaf 2019 moeten artsen hun BIG-nummer kenbaar maken aan patiënten. Ook vervalt dan de plicht om opgelegde lichte tuchtmaatregelen bekend te maken. De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met een modernisering van de Wet BIG, waar deze veranderingen deel van uitmaken. Nu beide Kamers hebben ingestemd met alle wijzigingen van de Wet BIG, is het streven om deze ‘naar verwachting begin 2019’ van kracht te laten worden, meldt een woordvoerder van VWS.

Minister Bruno Bruins (VWS, Medische Zorg) gaf eind vorige maand in de Eerste Kamer een toelichting op de voorgenomen tuchtrecht-wijzigingen van de Wet BIG. Zo voegt Bruins een ‘last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten’ (LOB) toe aan de wet, waarmee de inspectie een BIG-geregistreerde kan dwingen om het werk neer te leggen vooruitlopend op een tuchtrechtelijk oordeel. Bruins acht de kans ‘zeer klein’ dat deze ingrijpende maatregel ten onrechte wordt opgelegd, zoals enkele senatoren vreesden.

Ook wordt in de Wet BIG opgenomen dat ‘onbetamelijk’ privégedrag van BIG-registreerden voortaan onder het tuchtrecht valt. Daar moeten volgens de minister gedragingen onder worden verstaan ‘die in het licht van de beroepsuitoefening ongeoorloofd moeten worden geacht’, en waarbij ‘de beroepsbeoefenaar een gevaar voor patiënten vormt of het vertrouwen in de beroepsuitoefening ernstig schaadt’.

De Senaat was tevreden met die toelichting zodat de modernisering vandaag als hamerstuk kon worden afgehandeld. Het aan patiënten kenbaar maken van het BIG-nummer maakt hier ook onderdeel van uit; in een Algemene Maatregel van Bestuur, die dit najaar wordt verwacht, wordt uitgewerkt hoe dit moet gebeuren.

Eerder had de Tweede Kamer al afgedwongen dat publicatie van opgelegde tuchtmaatregelen bij boetes en berispingen voortaan niet meer verplicht is.

Bron: Medisch Contact, 10 juli 2018