Actueel

Nieuwe gesprekken over Fampyra

06-02-2019

Op verzoek van minister Bruins hebben neurologen van de landelijke MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de firma Biogen en Zorginstituut Nederland maandag 4 februari met elkaar gesproken over de vergoeding van fampridine (Fampyra).
Na een negatieve beoordeling door het Zorginstituut is fampridine in 2016 in een tweejarige voorwaardelijk toelatingstraject opgenomen om extra bewijs van effectiviteit te kunnen verzamelen. De herbeoordeling in april 2018 heeft helaas niet tot opname in het pakket geleid, omdat het Zorginstituut oordeelde dat er nog steeds onvoldoende bewijs bestaat voor de effectiviteit van Fampyra.
Omdat er een groep mensen met MS lijkt te bestaan waarvoor het middel wellicht wel aantoonbaar effectief is, is de mogelijkheid geboden een nieuw dossier in te dienen voor deze specifieke groep. De MS werkgroep van de NVN zal de komende maanden een nieuw dossier samenstellen dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit bij deze duidelijk omschreven groep patiënten. Het Zorginstituut zal op basis van dit dossier een nieuwe beoordeling voorbereiden en voorleggen aan de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het zorginstituut.
Alle partijen streven ernaar om over zes maanden een uitspraak te hebben over vergoeding van fampridine voor deze beperktere patiëntengroep. Tot die tijd blijft fampridine uitgesloten van het verzekerde pakket.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut:  https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/02/06/nieuwe-gesprekken-over-fampyra    
U vindt hier ook de brief van Minister Bruins aan de Tweede Kamer met een reactie op de petitie ‘Fampyra moet in het basispakket’.