Actueel

Tijdelijke terugbetaling MS-middel Fampyra

11-03-2019

Tijdelijke terugbetaling MS-middel Fampyra

De fabrikant van het MS-medicijn Fampyra, Biogen, gaat gebruikers ongeveer 60 procent van hun kosten vergoeden. Biogen doet dat totdat opnieuw is bekeken of er genoeg bewijs is voor effectiviteit van het middel. Dat geldt ook voor de kosten die patiënten sinds de jaarwisseling al hebben gemaakt.

Patiënten moeten Fampyra sinds 1 januari uit eigen zak betalen. Van de 128 euro die een pillenvoorraad voor vier weken kost, gaat Biogen 78 euro vergoeden, schrijft minister Bruins (VWS) aan de Tweede Kamer.

Patiënten kregen het middel de afgelopen jaren binnen een onderzoeksetting. Daarin is volgens het Zorginstituut nog onvoldoende aangetoond dat patiënten baat hebben bij het medicijn, en dus werd het niet toegelaten tot het basispakket. Maar niet alle patiënten zijn het eens met dit besluit; zij hebben, menen ze, wel degelijk baat bij het middel. Met steun van het Zorginstituut bekijken de fabrikant en neurologen nu of op basis van beschikbare data de effectiviteit voor een nauwkeurig omschreven groep patiënten wel kan worden aangetoond. Dat onderzoek zal naar verwachting ongeveer 6 maanden duren.

Mocht het middel straks toch in het basispakket terechtkomen, dan betaalt de fabrikant ook de rest terug. Alleen de btw en de kosten van de apotheek blijven voor rekening van de patiënt.

Bron: Medisch Contact, 8 maart 2019


Zie ook onderstaand nieuwsbericht van 6 februari

Op verzoek van minister Bruins hebben neurologen van de landelijke MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de firma Biogen en Zorginstituut Nederland maandag 4 februari met elkaar gesproken over de vergoeding van fampridine (Fampyra).
Na een negatieve beoordeling door het Zorginstituut is fampridine in 2016 in een tweejarige voorwaardelijk toelatingstraject opgenomen om extra bewijs van effectiviteit te kunnen verzamelen. De herbeoordeling in april 2018 heeft helaas niet tot opname in het pakket geleid, omdat het Zorginstituut oordeelde dat er nog steeds onvoldoende bewijs bestaat voor de effectiviteit van Fampyra.
Omdat er een groep mensen met MS lijkt te bestaan waarvoor het middel wellicht wel aantoonbaar effectief is, is de mogelijkheid geboden een nieuw dossier in te dienen voor deze specifieke groep. De MS werkgroep van de NVN zal de komende maanden een nieuw dossier samenstellen dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit bij deze duidelijk omschreven groep patiënten. Het Zorginstituut zal op basis van dit dossier een nieuwe beoordeling voorbereiden en voorleggen aan de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het zorginstituut.
Alle partijen streven ernaar om over zes maanden een uitspraak te hebben over vergoeding van fampridine voor deze beperktere patiëntengroep. Tot die tijd blijft fampridine uitgesloten van het verzekerde pakket.

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut:  https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2019/02/06/nieuwe-gesprekken-over-fampyra    
U vindt hier ook de brief van Minister Bruins aan de Tweede Kamer met een reactie op de petitie ‘Fampyra moet in het basispakket’.