Actueel

Nieuwe versie richtlijnen functieverlies

15-07-2020

De werkgroep Neurologische Expertise heeft een nieuwe versie van de richtlijnen functieverlies (Nederlandse richtlijnen voor de bepaling van functieverlies en beperkingen bij neurologische aandoeningen) opgesteld. Deze richtlijnen hebben ter becommentariëring op de website gestaan en zijn in de bestuursvergadering van 9 juli jl. geaccordeerd.
U vindt de nieuwe versie op de website.