Actueel

NVN-Ledenbijeenkomst 5 september 2018

16-07-2018

Geachte collega,
 
Graag wil het bestuur u uitnodigen voor een NVN-Ledenbijeenkomst op woensdag 5 september 2018, vanaf 18.00 uur in Domus Medica Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende onderwerpen besproken:

ParkinsonInzicht (DPIA)
Deze kwaliteitsregistratie wordt per 1 januari 2019 gepauzeerd omdat deze geen betekenisvolle verbeterinformatie heeft opgeleverd. Er wordt nagedacht over een doorstart in een kleinschalige pilot.

De vragen die besproken worden:

  • Wat hebben we geleerd van deze registratie?
  • Wat kunnen we doen om een registratie te starten die beperkt en zinvol is?

Uw bijdrage en ideeën zijn zeer gewenst bij het bespreken van deze vragen!

MS kwaliteitsregistratie
Zorginstituut Nederland heeft als voorwaarde voor vergoeding van fingolimod gesteld dat er een registratie zou worden opgezet. De NVN en de werkgroep MS hebben zich hieraan gecommitteerd door een ziektespecifieke kwaliteitsregistratie in te voeren en niet alleen de registratie van uitsluitend één geneesmiddel. Het doel is dat hiermee meer inzicht komt in verbetering van de kwaliteit van de zorg, naast doelmatigheid van de behandeling. Naast de nog lopende pilot is deze registratie inmiddels in 60% van de ziekenhuizen opgestart.
Graag willen wij van u feedback krijgen op de voorgestelde benchmark reportages en op uw ervaringen met deze registratie.

(Ont)regel de zorg
Het zal u niet zijn ontgaan dat er een landelijke campagne is gestart om de administratieve druk in de gezondheidszorg te verminderen. Alle belangrijke veldpartijen in de zorg, waaronder VWS, IGJ, Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie en vanzelfsprekend de FMS en alle wetenschappelijke verenigingen, nemen hier aan deel. De NVN is dit jaar druk doende geweest om werk te maken van het verminderen van de regeldruk en heeft dit onderwerp als één van de speerpunten voor 2019 benoemd. 
We hebben u nu nodig om de vermindering van administratieve last te realiseren. Uw ideeën zijn zeer welkom!

 
U kunt zich aanmelden voor deze NVN-Ledenbijeenkomst op 5 september door een mail te sturen naar vereniging@neurologie.nl.
Klik hier voor het programma
Wij hopen op een grootschalige opkomst en uw enthousiaste bijdrage.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 


Edo Hoogerwaard,
portefeuille Kwaliteit