Actueel

NZa wegwijzer ‘Bekostiging digitale zorg’

26-02-2021

De NZa heeft een wegwijzer 'Bekostiging digitale zorg' gepubliceerd.

Verruimingen voor zorg op afstand per 2021 
Op basis van gesprekken met de zorgsectoren en consultaties zijn de tijdelijke verruimingen in de regels die golden tot en met 31 december 2020 zo veel mogelijk omgezet in structurele verruimingen per 2021.

Nieuwe opzet Wegwijzer
Omdat ontwikkelingen in de zorg en samenleving nu snel gaan, waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de technologische mogelijkheden, kiest de NZa voor een versie van de Wegwijzer die tussendoor gemakkelijker geactualiseerd kan worden.

Suggesties in verband met corona
Door corona is de zorgverlening op sommige momenten anders, of is een andere manier van zorg verlenen (tijdelijk) op zijn plaats. Daarom heeft de NZa per sector enkele suggesties gedaan die mogelijk kunnen helpen in het werken in deze tijd.