Actueel

Onderzoek naar de nazorg bij een lichte beroerte - filmpje

15-11-2019

De ECO-STROKE studie onderzoekt een gestructureerde aanpak van nazorg aan patiënten met een lichte beroerte. De NVN ging langs voor een korte toelichting op de zorgevaluatiestudie die één van de Top12 kennishiaten van de NVN Kennisagenda adresseert. 

NVN Kennisagenda
Met de publicatie van de NVN kennisagenda in 2017 heeft de NVN haar zorgevaluatie-ambities kenbaar gemaakt: stimuleren van zorgevaluatieonderzoek én implementatie van de resultaten. De commissie Zorgevaluatie neurologie geeft handen en voeten aan de ambities en werkt aan concrete ondersteuningsmogelijkheden voor onderzoekers en neurologen (in opleiding).

CTS - Filmpje
Ter ondersteuning en promotie van de zorgevaluatiestudies maakt de NVN korte video’s. De DISTRICTS studie onderzoekt de behandelstrategie bij CTS. U kunt een korte toelichting op de DISTRICTS studie bekijken op de pagina van de zorgevaluatiestudies.