Actueel

Onderzoek naar veilig autorijden bij beginnende dementie

13-11-2018

SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voert onderzoek uit naar veilig autorijden bij beginnende dementie. In dit onderzoek wordt onder andere het advies van de commissie Brouwer geëvalueerd. Hiervoor wordt via een vragenlijst enkele vragen voorgelegd over uw ervaringen met dementiepatiënten en de regelingen rondom de rijgeschiktheid. 

Advies van de commissie Brouwer
In dit advies staat dat mensen in het beginstadium van dementie in bepaalde gevallen hun rijbewijs mogen behouden. Sinds 2009 is het advies opgenomen in de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000 en wordt dit zodanig toegepast door het CBR.

Evaluatie
In deze kwalitatieve evaluatie wordt onderzocht of deze wijziging in de Regeling eisen rijgeschiktheid voldoende bekend is bij specialisten en artsen en hoe deze toegepast wordt. Daarnaast wordt gekeken of de regeling werkbaar is voor artsen, patiënten en het CBR.

Online vragenlijst
Hierbij nodigen we u uit in een online vragenlijst een paar algemene vragen te beantwoorden over het informeren van patiënten over het autorijden met beginnende dementie. Het invullen duurt enkele minuten.

Telefonisch interview
Aan het einde van de vragenlijst wordt gevraagd of u medewerking wilt verlenen aan een kort telefonisch interview. Met het interview wordt een zo compleet mogelijk beeld verkregen over de bekendheid met de regeling. In het interview wordt kort ingegaan op wat u weet van de regeling op de omgang met uw patiënten.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. SWOV zal uw gegevens alleen gebruiken voor het hierboven genoemde onderzoek. Voor zover de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt, zal het op geen enkele wijze mogelijk zijn om na te gaan welke artsen gesproken zijn. 

Indien u er prijs op stelt, ontvangt u ter zijner tijd het eindrapport. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het SWOV-onderzoeksteam; telefoonnummer: 06-221 64 836.