Actueel

Op zoek naar een neuroloog in dienstverband als arbiter specialist scheidsgerecht

09-10-2019

Sinds 1 januari 2013 kent het Scheidsgerecht gezondheidszorg een afzonderlijke kamer (de Kamer Beheersmodel) die kan beslissen in geschillen over de toepassing van het Beheersmodel honoraria. Dit Beheersmodel regelt de toedeling van de honoraria voor medisch specialisten. Als de betrokkenen in hun onderlinge overeenkomst over de toepassing van het Beheersmodel hebben voorzien in geschilbeslechting door het Scheidsgerecht, kan een tussen hen opgekomen geschil worden voorgelegd aan de Kamer Beheersmodel. Ter uitbreiding van de poule van specialisten in dienstverband is de Federatie Medisch Specialisten op zoek naar een neuroloog in dienstverband. Mocht u interesse hebben en voldoen aan het opgestelde profiel, kunt u een mail sturen naar vereniging@neurologie.nl