Actueel

Oproep: indienen voordrachten en posters voor de NVN-Wetenschapsdagen

31-03-2021

Op 11 en 12 november 2021 worden de NVN-Wetenschapsdagen georganiseerd. Wat we niet weten is of dit een live of online bijeenkomst wordt. Maar wat we wel weten is dat de NVN-Wetenschapsdagen een uitgelezen kans zijn voor aios en neurologen om de ontwikkelingen van hoogstaand Nederlands neurologisch onderzoek te volgen.
 
Werk je aan een relevante studie en wil je de bevindingen presenteren aan collega’s op de NVN-Wetenschapsdagen op 11 en 12 november? Stuur dan je abstract in!

Voor aios…
Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De voorkeur gaat uit naar voordrachten door aios, al dan niet gepromoveerd.
 
… en neurologen
Natuurlijk bestaat voor neurologen en andere onderzoekers ook de mogelijkheid om oorspronkelijk werk als voordracht of poster in te sturen.

Indienen vóór maandag 7 juni
Je kunt je abstract voor een voordracht of poster online indienen vóór maandag 7 juni 2021, 9.00 uur.

Beoordeling
De beoordelingscommissie beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten en posters zowel klinisch, als translationeel en fundamenteel onderzoek op neurologisch gebied betreffen, en relevant zijn voor de algemeen neuroloog. 

Prijzen
Aan het eind van de NVN-Wetenschapsdagen wordt een prijs uitgereikt voor de beste voordracht en de beste poster. Alle posters en voordrachten komen in aanmerking voor deze prijzen, met uitzondering van de posters en voordrachten van neurologen en senior onderzoekers.
 
Reglement voordrachten/posters
Bekijk het reglement met de regels voor het indienen van een voordracht/poster.
 
Programma 
De beoordelingscommissie gaat een interessant en gevarieerd programma samenstellen, met als doel een overzicht te geven van actueel hoogstaand Nederlands neurologisch onderzoek. Daarnaast wordt een voordracht gegeven door een toonaangevend gastspreker over een grensgebied met de neurologie.
Wij hopen je ook dit jaar weer te mogen verwelkomen op de NVN-Wetenschapsdagen.
Noteer 11 en 12 november dus alvast in de agenda!