Actueel

Oproep inzendingen Storm van Leeuwen-Magnus prijs 2021

19-03-2021

De prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van klinisch neurofysiologisch onderzoek in de afgelopen twee jaar. Uit de inzending moet duidelijk blijken dat de kandidaat als ‘auctor intellectualis’ van het artikel beschouwd kan worden. De uitreiking zal plaatsvinden op de ALV van de NVKNF (tijdens de KNF dagen 2021). Voor de winnaar is er een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstvoorwerp en een geldbedrag van 1000 euro. Het volledige reglement is als bijlage bij deze oproep te vinden en op de website van de NVKNF (www.nvknf.nl).

De artikelen dienen te zijn gepubliceerd of geaccepteerd in een internationaal “peer-reviewed” wetenschappelijk tijdschrift in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020. De inzending dient uiterlijk 12 april 2020 in het bezit te zijn van de voorzitter van de jury.

De beoordeling van het ingezonden werk zal geschieden door een jury bestaande uit:

  • J.H. van der Hoeven, Groningen
  • J.T.H.M. Koelman, Amsterdam
  • F.S.S. Leijten, Utrecht
  • Dr. M.J.A.M. van Putten, Enschede
  • M.J. Zwarts, Heeze

Voorgedragen werk svp zenden aan: secretaris@nvknf.nl.