Actueel

Oproep kandidaten Corrie Hermannprijs 2019

16-05-2018

De Vereniging van Vrouwelijke Artsen (VNVA) stimuleert de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van seksespecifieke geneeskunde en beoogt de positie van de vrouwelijke arts te versterken. Jaarlijks kent de VNVA de Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA. Tevens kunnen vrouwen die het doctoraal of het bachelorexamen in een andere richting dan geneeskunde hebben afgelegd en werkzaam zijn in de Nederlandse gezondheidszorg in aanmerking komen voor de Corrie Hermannprijs. 

Om voor de prijs in aanmerking te komen dient u aan de volgende criteria te voldoen:

  • wetenschappelijk actief zijn op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg
  • wetenschappelijke resultaten weten te vertalen naar maatschappelijke relevantie
  • aandacht hebben voor seksegebonden aspecten in het werk of nevenfuncties
  • baanbrekend, grensverleggend en/of inspirerend bezig zijn
  • inzetten voor de zichtbaarheid van vrouwelijke artsen in wetenschap, beleid en/of bestuur

De Commissie Corrie Hermannprijs vraagt een onderbouwing van de kandidatuur in de vorm van een aanbiedingsbrief met daarin opgenomen een beschrijving van de relevante activiteiten van de kandidate en aangehecht CV (zie ook www.vnva.nl).
Dit kan per mail naar vnvamail@vnva.nl vóór 30 september 2018.