Actueel

Oproep: uw beste voordrachten en posters voor de NVN-Wetenschapsdagen

05-04-2018

Op donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018 vinden de NVN-Wetenschapsdagen plaats in NH Sparrenhorst te Nunspeet. Een uitgelezen kans voor aios en neurologen om de ontwikkelingen van hoogstaand neurologisch onderzoek te volgen.
 
Werkt u aan een relevante studie en wilt u uw bevindingen presenteren aan collega’s? Dan ontvangen we graag uw abstract vóór maandag 28 mei 2018 via de online module.
 
Voor aios…
Alle opleidingsklinieken zijn uitgenodigd om hun beste voordracht(en) en poster(s) in te sturen. De voorkeur gaat uit naar voordrachten door aios, al dan niet gepromoveerd.
 
… en neurologen
Natuurlijk bestaat voor neurologen en andere onderzoekers ook de mogelijkheid om oorspronkelijk werk als voordracht of poster in te sturen.

Beoordeling
De beoordelingscommissie, onder voorzitterschap van dr. M.D.I. Vergouwen, beoordeelt de inzendingen en groepeert voordrachten en posters zoveel mogelijk rond thema’s. De commissie ziet er op toe dat voordrachten een duidelijke vraagstelling vanuit patiënten en ziektebeelden hebben, patiëntgebonden onderzoek betreffen en relevant zijn voor de algemeen neuroloog.

Op het ledendeel vindt u meer informatie over het programma van de NVN-Wetenschapsdagen en het reglement voor het indienen van voordrachten/posters.

Wij hopen u ook dit jaar weer in groten getale te mogen verwelkomen op de NVN-Wetenschapsdagen. Vanzelfsprekend levert deelname u ook accreditatie-uren op. Noteert u 8 en 9 november dus alvast in uw agenda!