Actueel

Preferentiebeleid Natriumvalproaat

23-02-2017

Per 1 januari 2017 voert Zorgverzekeraar VGZ preferentiebeleid door voor uitsluitend nieuwe gebruikers van Natriumvalproaat chrono tablet 300 mg en 500 mg, bij epilepsie. Bij aflevering van het door u voorgeschreven geneesmiddel kan verwarring ontstaan in de apotheek. In de G-Standaard, de databank van het Apotheek Informatie Systeem (AIS), wordt géén onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande gebruikers. Daardoor verschijnt in het AIS bij alle patiënten (dus ook bij bestaande gebruikers!) die bij VGZ verzekerd zijn de melding dat Depakine Chrono niet wordt vergoed. Zo kunnen bestaande gebruikers van Depakine Chrono onbedoeld worden gesubstitueerd.
In de Richtlijn epilepsie staat hierover de volgende zinsnede opgenomen: “Verander in principe niet van specialité naar generiek bij patiënten die aanvalsvrij zijn bij gebruik van een specialité. Indien de apotheek kan garanderen dat steeds hetzelfde generieke middel kan worden geleverd, neemt men met één keer wisselen naar een generiek middel een verantwoord risico. Indien u van mening bent dat er een medische noodzaak is voor het voorschrijven van het specialité wanneer substitutie niet wenselijk is, dient u dit dus te vermelden op het recept”.