Actueel

Prioritering vaccinatie medische risicogroepen

24-02-2021

Update 24 februari:
Op 24 februari heeft het RIVM een bericht uitgebracht met een update over de COVID-19 vaccinatie van de medische hoog risicogroepen. In deze update wordt aangegeven dat op dit moment in kaart wordt gebracht om welke aantallen patiënten het gaat, zodat deze op de juiste manier en juiste locatie uitgenodigd en gevaccineerd kunnen worden.

De coördinatie voor het aanleveren van patiëntenaantallen ligt daarbij niet bij de NVN. Het RIVM heeft hier contact over met Spierziekten Centrum Nederland. Er wordt naar gestreefd dat dit plaatsvindt via de centra voor thuisbeademing en patiëntenvereniging(en).

Berichtgeving 18 februari:
Op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 4 februari 2021 komt een select aantal groepen patiënten met een medisch hoog risico vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Het betreft hier groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19.

Een van deze groepen patiënten betreft patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is.

Over de vaccinatie van deze groep patiënten is nog overleg tussen diverse partijen, Het traject en de planning voor de vaccinatie wordt nog verder uitgewerkt. Op de website van het RIVM is hierover meer informatie te lezen. De webpagina wordt met regelmaat herzien; zodra er meer bekend is over het traject en de planning, wordt dat toegevoegd.
Patiënten krijgen vanzelf een uitnodiging voor de vaccinatie. Het is voor patiénten dan ook niet nodig om contact op te nemen met de medisch specialist of de huisarts. Voor vragen van patiënten kan worden verwezen naar de website van het RIVM.