Actueel

Reacties op uitspraken NZa over onzinnige zorg (waaronder slaapapneu)

10-07-2020

Op 23 juni jl. verscheen op de voorpagina van NRC Handelsblad een interview met Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, waarin zij aangeeft een einde te willen maken aan zorg die "onzinnig” is. Er moet volgens de NZa een bekostigingssysteem komen waarbij minder nadruk ligt op productieprikkels. Tevens bepleitte zij dat de specialisten, net als iedereen, in loondienst gaan.

De Federatie Medisch Specialisten (die vooraf niet in deze publicatie was gekend) reageerde snel met een brief. De strekking daarvan is opgenomen in een blog van Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem. Hij kwam, samen met vier andere sprekers, ook aan het woord in een uitgebreid artikel waarin NRC Handelsblad op 4 juli zelf nuance aanbracht met reacties vanuit verschillende sectoren van de zorg. Ook werd er met ingezonden brieven gereageerd.

In het oorspronkelijke artikel werden door Marian Kaljouw een aantal zeer specifieke voorbeelden van volgens de NZa onzinnige zorg genoemd, waaronder behandelingen voor slaapstoornissen als apneu. Naast de meer algemeen gestelde brief van de Federatie heeft de NVN samen met de NVALT (longartsen) en NVKNO een specifieke reactie aan de NZa gestuurd over de suggestie dat Obstructief slaapapneu (OSA) onzinnige zorg is.

In Medisch Contact gaven diverse neurologen (en andere specialisten) ook eigen reacties op de stelling 'Alle ziekenhuisspecialisten in loondienst'. 

Ook verzamelt de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Beroepsbelangen input (praktijkvoorbeelden) om meer inhoudelijk te reageren op de suggesties over onzinnige zorg. Hiervoor heeft de Beroepsbelangencommissie van de NVN ook een bijdrage geleverd.