Actueel

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Op het bureau van de NVN worden regelmatig vragen gesteld over de door de RGS opgestelde tegemoetkoming herregistratie-eisen door de coronacrisis. De meeste vragen gaan over de specifieke tegemoetkoming van 20% (= 40 uur) op de deskundigheidsbevordering. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2025.  Wanneer u vragen heeft over deze tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de RGS. Op de website vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Onderstaand de belangrijkste punten met betrekking tot de tegemoetkoming herregistratie eisen zoals vermeld op de website van de KNMG.

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich in de periode tussen 1 maart 2020 en 1 maart 2025 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in een of meer van de herregistratie-eisen.

Door Covid-19 is het voor u soms moeilijk om aan de herregistratie-eisen te voldoen. De RGS houdt daar rekening mee. Daarbij zijn de regelingen rond de herregistratie van maart 2020 verruimd. Het gaat in zijn algemeenheid om de volgende maatregelen:

  • Alle specialisten en profielartsen behouden hun registratie in de registers van de RGS tot 1 januari 2021. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021.

  • Alle specialisten en profielartsen krijgen een tegemoetkoming van 10% op de gewerkte uren. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021.

  • Alle specialisten en profielartsen krijgen een tegemoetkoming van 20% op de deskundigheidsbevordering (was 10%). Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 maart 2025 (was 1 januari 2021).

  • De RGS kan dispensatie verlenen als geen sprake is van deelname aan evaluatie individueel functioneren en/of externe kwaliteitsevaluatie. Dit geldt voor inschrijvingen die eindigen in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juli 2021 (was 1 januari 2021).