Actueel

Symposium Zorgevaluatie - versterk je netwerk!

09-10-2017

Op vrijdag 3 november 2017 organiseert de Federatie Medisch Specialisten een symposium over zorgevaluatie: versterk je netwerk.

Vorig jaar lanceerde de Federatie Medisch Specialisten tijdens een drukbezocht symposium het Adviesrapport Zorgevaluatie. Dit rapport bevat aanbevelingen om zorgevaluatie zo te organiseren dat het een structurele plek kan krijgen in het kwaliteitsbeleid in de  zorg. Belangrijk, want met de onderzoeksresultaten kunnen we de besluitvorming in de spreekkamer steeds verder onderbouwen en professionaliseren. De afgelopen tijd nam de ontwikkeling van kennisagenda’s al een enorme vlucht. Op 3 november wordt de volgende stap gezet: netwerkvorming. Hoe kunnen partijen in het onderzoeksveld effectief samenwerken?

Wat staat er op het programma
Inspirerende sprekers vanuit de zorg, patiëntenorganisaties en het onderzoeksveld geven hun visie op de vraag hoe samenwerkingsverbanden in onderzoek kunnen worden opgezet. Daarbij is er volop de gelegenheid om mee te denken en met elkaar in discussie te gaan tijdens workshops. Uw actieve inbreng is zeer welkom!

Voor wie?
Het symposium is interessant voor medisch specialisten, onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, zorgverzekeraars, en andere partijen die betrokken zijn bij het onderwerp zorgevaluatie.

Sprekers

  • Peter Paul van Benthem, KNO-arts en bestuurslid Federatie Medisch Specialisten
  • Rudolf Poolman. Orthopedisch chirurg en lid Adviescommissie Zorgevaluatie
  • Paul Iske, directeur en chief failure officer Instituut voor Briljante Mislukkingen
  • Sjoerd Repping, voorzitter van het Leading the Change programma van de Stichting Zorgevaluatie Nederland

Kijk voor meer informatie over het programma op www.demedischspecialist.nl/zorgevaluatie.

Bron: FMS, afdeling Raad Opleiding, Wetenschap & Innovatie, 18 september 2017