Actueel

Ulnaropathie bij de elleboog: onderzoek naar beste behandeling

29-01-2020

Doet u mee met het onderzoek naar de beste behandeling van ulnaropathie bij de elleboog?

De beste behandeling van ulnaropathie bij de elleboog is een van de 12 meest urgente kennishiaten in de ‘Kennisagenda neurologie 2018-2022’. Er is een landelijke trial ontworpen die conservatieve behandeling zal vergelijken met chirurgische behandeling: ‘CONservative treatment versus Surgery TRial in Ulnar neuropathy at the Elbow (CONSTRUE): a multicenter, randomized, open-label, equivalence trial’.

In het kader van Doelmatigheidsonderzoek Open ronde 2021 van ZonMw is een Projectidee ingediend, dat recent positief is beoordeeld. Voor de definitieve aanvraag, die begin maart zal worden ingediend, zijn intentieverklaringen nodig van centra die aan deze belangrijke studie willen deelnemen.

Wilt u deelnemen aan dit project? Neemt u dan contact op met de CONSTRUE-projectgroep via vereniging@neurologie.nl

NVN Kennisagenda
Met de publicatie van de kennisagenda neurologie in 2017 heeft de NVN haar zorgevaluatie-ambities kenbaar gemaakt: stimuleren van zorgevaluatieonderzoek én implementatie van de resultaten. De commissie Zorgevaluatie neurologie geeft handen en voeten aan de ambities en werkt aan concrete ondersteuningsmogelijkheden voor onderzoekers en neurologen (in opleiding).