Actueel

Vacature bestuurslid NVN: Komt u het NVN-bestuur versterken vanaf december 2020?

14-05-2020

Vanwege het vertrek van een bestuurslid in december 2020 ontstaat er een vacature voor de functie van eerste secretaris en vanuit die functie lid van het Dagelijks Bestuur. 

Profielschets

Het nieuwe bestuurslid

  • is lid van de NVN
  • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring
  • is een teamspeler en draagt bij aan een goede sfeer in het bestuur
  • committeert zich aan een tijdsinvestering van gemiddeld 0,1 fte (4 uur per week) en wordt hierin gesteund door zijn/haar collega’s
  • is goed bereikbaar voor medebestuursleden en de medewerkers van het bureau 

Competenties:

  • Analytisch vermogen – beziet problemen vanuit meerder gezichtspunten, kan verbanden leggen.
  • Onderhandelingsvaardig – is in staat om op overtuigende wijze de belangen van de organisatie te kunnen behartigen.
  • Besluitvaardig – doorziet snel wie welk belang heeft, beheerst verschillende gedragsstrategieën.
  • Communicatief – kan goed luisteren naar anderen, weet hoe hij/zij een boodschap het beste kan brengen en weet hierbij snel de juiste toon te vinden.
  • Netwerken/heeft netwerkcontacten – weet wat hij/zij wil met zijn netwerk en wat hij/zij anderen kan bieden; zet contacten in voor het bereiken van doelen; heeft geduld en verwacht niet meteen resultaat.

Tijdsinvestering
De werkzaamheden voortvloeiend uit deze portefeuille bedragen ten minste vier uur per week. 

Het bestuur vergadert een keer per maand (donderdagavond). De eerste secretaris maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur dat wekelijks op dinsdagmiddag overleg heeft met de voorzitter en het bureau over lopende zaken.  

Voor de werkzaamheden ontvangt u jaarlijks een financiële tegemoetkoming.

Interesse?
Stuur dan uiterlijk 1 juli 2020 een e-mail met motivatiebrief naar Jennifer Huizer, directeur (jhuizer@neurologie.nl). 
Wanneer u vragen heeft over de vacature kunt u contact opnemen met Ewoud van Dijk (voorzitter) of Jennifer Huizer (directeur) via jhuizer@neurologie.nl of telefonisch op 088-500 1900.
Een selectiecommissie uit het bestuur zal de reacties beoordelen en de gesprekken voeren.