Actueel

Vacature bestuurslid NVN: Komt u het NVN-bestuur versterken vanaf november 2017?

16-05-2017

Vacature bestuurslid NVN 

Wilt u als NVN-lid het bestuur komen versterken vanaf november 2017?
De NVN heeft een vacature voor een bestuurslid.

Per november ontstaat er vanwege de maximaal bereikte zittingstermijn van een van de huidige bestuursleden een vacature voor een nieuw bestuurslid, in eerste instantie voor de functie van eerste secretaris.

Profielschets
Het nieuwe bestuurslid

  • is bij voorkeur werkzaam als neuroloog in een (academische of perifere) opleidingskliniek en lid van de NVN.
  • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring
  • is een teamspeler en draagt bij aan een goede sfeer in het bestuur.
  • committeert zich aan een tijdsinvestering van gemiddeld 0,1 fte (4 uur per week) en wordt hierin gesteund door zijn/haar collega’s.
  • is dagelijks goed bereikbaar voor medebestuursleden en de medewerkers van het bureau. 

Competenties
Analytisch vermogen – beziet problemen vanuit verschillende gezichtspunten, kan verbanden leggen.
Onderhandelingsvaardig – is in staat om de belangen van de NVN en haar leden te kunnen vertegenwoordigen. Kan daarbij verschillende strategieën hanteren. 
Besluitvaardig – doorziet snel wie welk belang heeft, beheerst verschillende gedragsstrategieën.
Communicatief – kan goed luisteren naar anderen, weet hoe hij/zij een boodschap het beste kan brengen en weet hierbij snel de juiste toon te vinden.
Netwerken/heeft netwerkcontacten  - weet wat hij/zij wil met zijn netwerk en wat hij/zij anderen kan bieden; zet contacten in voor het bereiken van doelen.

Tijdsinvestering
De werkzaamheden voortvloeiend uit deze portefeuille bedragen gemiddeld vier uur per week. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met het bureau van de NVN. Het bestuur vergadert een keer per maand (donderdagavond). De eerste secretaris maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur dat tussen de bestuursvergaderingen (tweewekelijks) afstemming heeft met de voorzitter en het bureau over lopende zaken.  

Interesse?
Stuur dan uiterlijk 5 juni 2017 een e-mail met motivatiebrief naar Jennifer Huizer, directeur (jhuizer@neurologie.nl). 

Wanneer u vragen heeft over de vacature kunt u contact opnemen George Kienstra, vice-voorzitter/Ewoud van Dijk, secretaris of Jennifer Huizer, directeur (030-282 3343).

Een selectiecommissie uit het bestuur zal de reacties beoordelen en de gesprekken voeren.