Actueel

Vacature commissie Individuele Kwaliteitsbevordering (IKB)

De NVN is op zoek naar een nieuw lid voor de commissie IKB met specifieke kennis en interesse voor het aandachtsgebied MS.

Wij zijn op zoek naar een collega met het volgende profiel:

  • Interesse in accreditatie en de daarmee samenhangende regelgeving;
  • Kennis en interesse voor het aandachtsgebied MS;
  • Bereidheid om de aanvragen met betrekking tot MS te beoordelen;
  • Bereidheid tot ca. 3 commissievergaderingen IKB per jaar (fysiek dan wel via ZOOM).

Over de commissie

De Commissie voert namens het NVN-bestuur de volgende taken en activiteiten uit:

  • Maakt accreditatiebeleid van de NVN binnen het kader van de landelijke accreditatieontwikkelingen.
  • Beoordeelt vakinhoudelijke accreditatieverzoeken van aanbieders en neurologen volgens de hiertoe door de KNMG en NVN opgestelde regelgeving (via digitaal GAIA-accreditatiesysteem).
  • Beoordeelt accreditatieverzoeken van neurologen welke overige deskundigheidsbevordering betreffen volgens de hiertoe door de KNMG en NVN opgestelde regelgeving (via digitaal GAIA-accreditatiesysteem).
  • Beoordeelt jaarlijks de lijst van de door de NVN op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten.
  • Wanneer accreditatieverzoeken niet vallen onder de vigerende regelgeving beslist de Commissie of accreditatie kan worden toegekend. Wanneer een dergelijk besluit een meer algemeen vraagstuk betreft wordt dit voorgelegd en/of gecommuniceerd met het Kwaliteitsoverleg.
  • Neemt deel aan het jaarlijkse accreditatieoverleg vanuit de KNMG en behartigt hierin de belangen van de NVN en de individuele neuroloog (rol van de voorzitter)

Interesse

Heeft u interesse of heeft u vragen dan vernemen wij dat graag via vereniging@neurologie.nl.