Actueel

Vacature: voorzitter/commissielid voor Commissie IKB

03-02-2020

De NVN is op zoek naar een nieuw lid van de commissie Individuele Kwaliteitsbevordering, die tevens de taak van voorzitter op zich wil nemen.

Wij zijn op zoek naar een collega met het volgende profiel:

  • Interesse in accreditatie en de daarmee samenhangende regelgeving;
  • Bereidheid tot ca. 3 commissievergaderingen IKB per jaar, daarnaast aanwezigheid bij het Accreditatie Overleg georganiseerd door de KNMG (één keer per jaar) en bereidheid tot bijwonen van de vergaderingen van het Kwaliteitsoverleg van de NVN (vier keer per jaar).

Over Commissie Individuele Kwaliteitsbevordering

De Commissie voert namens het NVN-bestuur de volgende taken en activiteiten uit:

  • Maakt accreditatiebeleid van de NVN binnen het kader van de landelijke accreditatieontwikkelingen.
  • Beoordeelt vakinhoudelijke accreditatieverzoeken van aanbieders en neurologen volgens de hiertoe door de KNMG en NVN opgestelde regelgeving (via digitaal GAIA-accreditatiesysteem).
  • Beoordeelt accreditatieverzoeken van neurologen welke overige deskundigheidsbevordering betreffen volgens de hiertoe door de KNMG en NVN opgestelde regelgeving (via digitaal GAIA-accreditatiesysteem).
  • Beoordeelt jaarlijks de lijst van de door de NVN op voorhand geaccrediteerde bijeenkomsten.
  • Wanneer accreditatieverzoeken niet vallen onder de vigerende regelgeving beslist de Commissie of accreditatie kan worden toegekend. Wanneer een dergelijk besluit een meer algemeen vraagstuk betreft wordt dit voorgelegd en/of gecommuniceerd met het Kwaliteitsoverleg.
  • Neemt deel aan het jaarlijkse accreditatieoverleg vanuit de KNMG en behartigt hierin de belangen van de NVN en de individuele neuroloog.

Interesse
Heeft u interesse of heeft u vragen, dan vernemen wij dat graag via vereniging@neurologie.nl.