Actueel

Visiedocument Medisch Specialist 2025

Onder het voorzitterschap van Huib Cense heeft een werkgroep van medisch specialisten zich het afgelopen jaar gebogen over de toekomst van de medisch-specialistische zorg. Deze werkgroep heeft gesprekken gevoerd met onder meer patiënten, bestuurders en verzekeraars.

In het visiedocument Medisch Specialist 2025 staan vier thema’s centraal, waaronder de relatie tussen arts en patiënt die vooral gericht moet zijn op het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. In 2025 is de medische zorg volledig rondom de patiënt georganiseerd en beweegt de medisch specialist zich in een flexibel netwerk van zorgprofessionals.

Op het Federatiecongres op 14 maart a.s. zal uitgebreid ingegaan worden op de inhoud van de visie. In diverse workshops komen de verschillende thema’s aan bod.