Actueel

Vooraankondiging subsidie-oproep ZonMw Veelbelovende Zorg

08-06-2021

Het is vanaf 27 juli 2021 mogelijk om een projectidee in te dienen binnen Subsidieronde 6 van de subsidieregeling Veelbovende zorg. De deadline voor het indienen van een projectidee is dinsdag 28 september 2021, vóór 14:00 uur.
Het doel van de Subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via tijdelijke opname in het basispakket.


Illustratie veelbelovende zorg
Zorginstituut Nederland voert de Subsidieregeling veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de Subsidieregeling veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.


Filmpjes met informatie en tips
Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes en wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in de Subsidieregeling veelbelovende zorg. De laatste bijeenkomst vond online plaats op dinsdag 2 februari 2021. In het programma kwamen alle ins en outs van de subsidieregeling aan bod. Van deze bijeenkomst zijn 3 filmpjes gemaakt. In deze filmpjes worden de stappen van de subsidie aanvraag uitgelegd en tips meegegeven waar de Adviescommissie op let bij de beoordeling van de aanvragen.


Lees meer over de Subsidieregeling veelbelovende zorg op https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg) en bekijk het tijdspad van de subsidierondes op de website van het Zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg/tijdspad-subsidierondes.