Actueel

Wat deed de Federatie in 2017 voor u? Bekijk het jaarverslag 2017

10-04-2018

De Federatie Medisch Specialisten bouwt aan vooruitgang van de medisch specialistische zorg en een krachtige positie van medisch specialisten. Dat alleen in gezamenlijkheid bereikt worden. Door samen te werken wordt de zorg voor patiënten steeds beter. En door met één stem te spreken, is er een grotere impact op politieke besluitvorming en maatschappelijke discussies. De Federatie creëert de randvoorwaarden waaronder medisch specialisten optimaal kunnen functioneren.

De Federatie verenigt alle 32 wetenschappelijke verenigingen en vertegenwoordigt daarmee ruim 20.000 medisch specialisten. Dat schept verplichtingen. In het jaarverslag kunt u zien hoe hieraan gewerkt is en welke successen er bereikt zijn voor de achterban.