Actueel

Wilt u als NVN-lid het bestuur komen versterken?

19-02-2018

De NVN heeft een vacature voor een bestuurslid.

Vanwege het vertrek van een bestuurslid in november 2017 is er een vacature ontstaan voor de functie van eerste secretaris. 

Profielschets

Het nieuwe bestuurslid

  • is werkzaam als neuroloog in een (academisch of topklinisch) opleidingsziekenhuis en lid van de NVN
  • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring
  • heeft affiniteit met kwaliteitsaspecten van neurologische zorg en kwaliteitsbeleid
  • is een teamspeler en draagt bij aan een goede sfeer in het bestuur
  • committeert zich aan een tijdsinvestering van gemiddeld 0,1 fte (4 uur per week) en wordt hierin gesteund door zijn/haar collega’s
  • is dagelijks goed bereikbaar voor medebestuursleden en de medewerkers van het bureau

Competenties:
Analytisch vermogen – beziet problemen vanuit meerder gezichtspunten, kan verbanden leggen.
Onderhandelingsvaardig – is in staat om de belangen van de organisatie te kunnen afstemmen.
Besluitvaardig – doorziet snel wie welk belang heeft, beheerst verschillende gedragsstrategieën.
Communicatief – kan goed luisteren naar anderen, weet hoe hij/zij een boodschap het beste kan brengen en weet hierbij snel de juiste toon te vinden.
Netwerken/heeft netwerkcontacten – weet wat hij/zij wil met zijn netwerk en wat hij/zij anderen kan bieden; zet contacten in voor het bereiken van doelen; heeft geduld en verwacht niet meteen resultaat.

Tijdsinvestering
De werkzaamheden voortvloeiend uit deze portefeuille bedragen ten minste vier uur per week. 

Het bestuur vergadert een keer per maand (donderdagavond). De eerste secretaris maakt onderdeel uit van het dagelijks bestuur dat tussen de bestuursvergaderingen (tweewekelijks) op dinsdagmiddag overleg heeft met de voorzitter en het bureau over lopende zaken.  

Daarnaast maakt de eerste secretaris (samen met het bestuurslid portefeuille Kwaliteit) deel uit van het Dagelijks Bestuur Kwaliteit dat een keer per twee weken telefonisch vergadert voor de afhandeling van lopende zaken met betrekking tot de portefeuille kwaliteit. Een keer per kwartaal vindt er een Kwaliteitsoverleg (dinsdagavond) plaats waar het overkoepelend kwaliteitsbeleid van de NVN wordt besproken en waar de eerste secretaris vanuit het bestuur aan deelneemt.

Voor de werkzaamheden ontvangt u jaarlijks een financiële tegemoetkoming.

Interesse?
Stuur dan uiterlijk 1 april 2018 een e-mail met motivatiebrief naar Jennifer Huizer, directeur (jhuizer@neurologie.nl).  

Wanneer u vragen heeft over de vacature kunt u contact opnemen met George Kienstra (voorzitter), Ewoud van Dijk (vice-voorzitter) of Jennifer Huizer (directeur) via jhuizer@neurologie.nl of telefonisch op 088-500 1900.
Een selectiecommissie uit het bestuur zal de reacties beoordelen en de gesprekken voeren.