Actueel

Win de aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging!

23-11-2021

plaatje amsterdamsche neurologenvereeniging.jpg

Zeer geachte collega,

Hierbij wil ik u graag attent maken op de aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging.
Op 13 juni 2022 wordt de tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs van de Amsterdamsche Neurologenvereeniging (ANV) weer uitgereikt.

Elke (klinische) onderzoeker op het gebied van de neurowetenschappen kan meedingen door publicaties of dissertaties in te zenden die zijn voltooid in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. De onderzoeker mag op het moment van presentatie de leeftijd van 36 jaar nog niet hebben bereikt.

De winnaar van de Aanmoedigingsprijs ontvangt tijdens de bijeenkomst van de ANV op 13 juni 2022 een penning en krijgt de gelegenheid om zijn of haar werk te presenteren middels een voordracht. Ook ontvangt de laureaat een geldbedrag.

Wie aan deze voorwaarden voldoet en wil meedingen naar de prijs, gelieve haar of zijn werk, in vijfvoud, vergezeld van een aanbevelingsbrief van de begeleider/promotor, vóór 31 januari 2022 te sturen aan de secretaris van de Vereeniging, Dr. J. Visser, OLVG, lokatie Oost, postbus 95500, 1090 HM Amsterdam. 

Met collegiale Hoogachting,
namens het bestuur

Dr. J. Visser,
neuroloog en secretaris ANV