Actueel

Zorgevaluatie netwerk - doet u mee?

22-05-2019

Het zorgevaluatie netwerk biedt een platform voor zorgevaluatie-onderzoekers en geïnteresseerden collega’s, gericht op de geprioriteerde kennishiaten van de NVN Kennisagenda. Centraal staat het delen van kennis ten aanzien van zorgevaluatie en een bereidheid elkaar te helpen bij het uitvoeren van zorgevaluatie onderzoek. Met zorgevaluatie draagt de NVN bij aan betaalbare en doelmatige neurologische zorg.

Ter ondersteuning van de zorgevaluatiestudies maakt de NVN korte video’s. De DISTRICTS studie onderzoekt de behandelstrategie bij CTS en mocht het spits afbijten. Zie hieronder het resultaat. Draagt u een steentje bij?

Lancering netwerk
Tijdens de bijeenkomst op 16 mei heeft dr. Esther Verstraete, voorzitter commissie Zorgevaluatie Neurologie, het zorgevaluatie netwerk neurologie gelanceerd. Zorgevaluatie staat al sinds 2013 met deelname aan het programma Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ) op de agenda van de NVN, zo schetste dr. George Kienstra, voorzitter van de NVN, de achtergrond van het speerpunt Zorgevaluatie binnen de NVN. 

Prof. dr. Sjoerd Repping, kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij het Zorginstituut, liet zien dat er verschillende initiatieven zijn om de huidige zorg te evalueren, zoals het SEENEZ programma, DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw, en data analyses door Vektis. Dhr. Repping werkt aan een concreet plan van aanpak om zorgevaluatie een integraal onderdeel van het reguliere zorgsysteem te maken. 
Met een korte introductie in economische evaluatie gaf prof. dr. mr. Silvia Evers, HTA-deskundige bij Maastricht University en Trimbos, een toelichting op het meten van maatschappelijke kosten en het meten van QALY bij zorgevaluatie-onderzoek. Tip: consulteer HE en HTA experts from scratch
Prof. dr. Rob de Bie, neuroloog AUMC besprak de inclusieproblematiek van studies met suggesties voor landelijke aanpak zoals extra scholing, een (financiele?) beloning voor inclusie en het ter discussie stellen van shared decision making en informed consent bij zorgevaluatiestudies.

De lopende zorgevaluatiestudies zijn door de onderzoekers gepresenteerd, inclusief een oproep aan collega’s om een steentje bij te dragen aan de inclusie van de studies.

  • DISTRICTS Injectie of operatie bij carpaal tunnel syndroom – Wijnand Palmbergen (via video)
  • De kosteneffectiviteit van specialistische verpleegkundige zorg bij mensen met de ziekte van Parkinson – Nienke de Vries
  • Second European Carotid Surgery Trial (ECST-2) – Twan van Velzen
  • ATTEST De waarde van het transthoracaal echocardiogram bij patiënten met een TIA of herseninfarct met onbekende oorzaak - Fatih Erdal, aios cardiologie, en Gerlinde van der Maten
  • ECO-STROKE Nazorgpoli voor CVA- en TIA-patiënten – Jos Slenders
  • MR CLEAN LATE

Ter afsluiting hebben de aanwezigen hun ideeën ten aanzien van het netwerk met elkaar uitgewisseld; de commissie zorgevaluatie neurologie gaat het netwerk verder vormgeven en zichtbaar onder de aandacht brengen.

NVN Kennisagenda
Met de publicatie van de kennisagenda neurologie in 2017 heeft de NVN haar zorgevaluatie-ambities kenbaar gemaakt: stimuleren van zorgevaluatieonderzoek én implementatie van de resultaten. De commissie Zorgevaluatie neurologie geeft handen en voeten aan de ambities en werkt aan concrete ondersteuningsmogelijkheden voor onderzoekers en neurologen (in opleiding).