Actueel

Zorgevaluatie: onderzoek naar de behandeling van acute vertigo op de SEH

01-07-2019

De optimale diagnostiek bij acute vertigo ter onderscheid van een centrale en perifere origine’ is één van de geprioriteerde kennishiaten binnen de neurologie. De NVN ambieert de geprioriteerde kennishiaten op te lossen door middel van zorgevaluatiestudies. Alle leden zijn opgeroepen om zich te melden indien zij interesse hebben een kennishiaat uit te werken.

Onze collega’s in het Haaglanden Medisch Centrum zijn voornemens een prospectieve studie te starten naar acute duizeligheid op de spoedeisende hulp. Om voorafgaand aan deze studie een volledig beeld te krijgen van de huidige werkwijze op de Nederlandse SEH’s bij patiënten met acute draaiduizeligheid willen wij u, namens het HMC, vragen een online survey in te vullen (via onderstaande link). Het invullen van de survey zal minder dan 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Het is tot 1 september mogelijk om de survey in te vullen. Wij doen u het vriendelijk verzoek om voor die tijd te reageren. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw tijd en medewerking.

-- Ga naar de survey.