Actueel

Zorgevaluatie onderzoek: stoppen van medicatie bij stabiele MS

12-07-2019

De afgelopen jaren zijn er voor de behandeling van MS meerdere nieuwe medicijnen op de markt gekomen die zeer effectief zijn, maar ook ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Als jarenlang geen ziekteactiviteit te zien is, rijst de vraag bij artsen en patiënten of de behandeling gestopt kan worden. Nieuw onderzoek van neurologen Eva Strijbis en Joep Killestein moet hier een antwoord op geven (bron: Amsterdam UMC - VUmc, 8 juli 2019).

Met de studie 'The safety and cost-effectiveness of discontinuing disease-modifying therapies in stable relapsing-remitting multiple sclerosis (DOT-MS): a randomized rater-blinded multicenter trial' wordt een geprioriteerd kennishiaat van de Kennisagenda Neurologie onderzocht. Het zorgevaluatieonderzoek vindt plaats in meerdere ziekenhuizen en wordt opgezet in nauwe samenwerking met de MS werkgroep. 

De NVN heeft in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing; de zogenaamde kennishiaten. Deze kennishiaten zijn geïnventariseerd, geprioriteerd en gepubliceerd in de Kennisagenda Neurologie