Actueel

Zorgevaluatiestudies uitwerken: doet u mee?

25-05-2018

Recent is de Kennisagenda Neurologie gepubliceerd. Met deze agenda is in kaart gebracht waar in de dagelijkse praktijkvoering van de neuroloog gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing; de zogenaamde kennishiaten. Zo kunnen we het belang van wetenschappelijke studies naar deze kennishiaten onderstrepen bij subsidieverstrekkers. Hier vindt u een overzicht van alle kennishiaten.

Er zijn momenteel zes kennishiaten die nog niet zijn uitgewerkt tot een concreet onderzoeksvoorstel. Graag stellen we alle geïnteresseerde neurologen in de gelegenheid om te participeren bij zorgevaluatiestudies. Zorgevaluatie is immers van, voor en door ons allemaal.

Heeft u interesse in één van de volgende kennishiaten, laat het ons voor 5 juni weten! Het gaat om:

  1. Wat is de kosteneffectiviteit van selectieve en specifieke monitoring van epilepsieaanvallen bij verstandelijk gehandicapten afgezet tegen conventionele audiomonitoring?
  2. Wat zijn de effecten van conservatieve en operatieve behandeling van een drukneuropathie van de nervus ulnaris ter plaatse van de elleboog op klachtenreductie en recidief-risico?
  3. Wat is de kosteneffectiviteit van diagnostiek naar dunnevezelneuropathie?
  4. In hoeverre is bij de klinische diagnose polyneuropathie het uitvoeren van bloedonderzoek nuttig voor het opsporen van een behandelbare onderliggende aandoening?
  5. Wat is de waarde van beeldvorming bij niet-acute hoofdpijn?
  6. Wat is de optimale timing van operatie bij lumbaal radiculair syndroom (LRS) bij pijn en/of motorische uitval op pijn en invaliditeit?

Eerder is een soort gelijk bericht gestuurd aan de betrokken werkgroepen en bij ons bekende onderzoekers. Mocht u affiniteit hebben met één van bovengenoemde kennishiaten en wilt u participeren in en/of kartrekker zijn van het onderzoek? Dan vernemen we dat graag uiterlijk 5 juni via vereniging@neurologie.nl.