Mediabeleid

Informatie voor de media

Contacten met de media over beleidsstandpunten van de vereniging lopen via het bureau van de NVN (contactpersoon: Marjolein van Kalles, tel. 088 500 1900). Het bureau zorgt voor centrale registratie van de mediacontacten.

Neurologen die op persoonlijke titel ingaan op verzoeken van de media om medewerking te verlenen, worden verzocht dit te melden bij het NVN-bureau.

In kwesties die het beleid van de vereniging betreffen, treedt de voorzitter of zijn plaatsvervanger op als woordvoerder namens de vereniging. Voor vakinhoudelijke vraagstukken zoekt het bureau van de vereniging, in overleg met het bestuur en op basis van inhoudelijke deskundigheid, contact met een van de leden van de vereniging met het verzoek namens de vereniging als ad hoc-woordvoerder op te treden.

De NVN streeft ernaar dat er eenduidig, professioneel en efficiënt wordt ingespeeld op vragen vanuit de media. Hiervoor is een notitie over het mediabeleid opgesteld.