Coronavirus / COVID-19

Aandachtsgebieden neurologie en COVID-19

Voor diverse aandachtsgebieden Neurologie (MS, Spierziekten, Neuro-oncologie, Epilepsie) zijn adviezen opgesteld.Onderstaand vindt u recente informatie. De informatie wordt met regelmaat herzien, maar beoogt geen wetenschappelijk doel.

Meer informatie en het gehele overzicht is te vinden op het ledendeel van de website. 

Bij de NVN komen vragen binnen over mogelijke relaties tussen COVID-19 en neurologische aandoeningen. Omdat we kijken naar een volstrekt nieuw virus en een relatief erg kort tijdsbestek, is het moeilijk daarover enigszins betrouwbare uitspraken te doen. De NVN heeft enige weken geleden een eerste beschrijvend document ontvangen dat op deze vragen ingaat, opgesteld door Judith van Gaalen en Chanine Broerse (Radboudumc). Daarnaast is er op een uitvraag aan de NVN-werkgroepen ook veel respons ontvangen. Alle bijdragen zijn samengevoegd tot één overzicht met nu bekende betrouwbare informatie (ter onderscheiding van de vele suggesties die in diverse media de ronde doen). Dit is een levend document en zal telkens worden bijgewerkt zodra er nieuwe relevante informatie bekend wordt.U vindht het overzciht op het ledendeel van de website

10 juli - Updage MS
Aangepast standpunt van de werkgroep MS m.b.t. mmuunmodulerende therapie bij MS

12 mei - Update MS
Aangepast standpunt van de werkgroep MS m.b.t. immuunmodulerende therapie bij MS

Het eerdere standpunt/advies (van maart) vindt u onderstaand:
De werkgroep MS van de NVN heeft adviezen opgesteld voor MS patiënten die immuunmodulerende therapie gebruiken. 
Het MS centrum Amsterdam UMC heeft een Q&A opgesteld voor MS patiënten en zorgverleners. Deze Q&A wordt met regelmaat aangepast en van nieuwe informatie voorzien. De up-to-date versie vindt u op de website van het MS centrum Amsterdam UMCen van nieuwe informatie voorzien. De up-to-date versie vindt u op de website van het MS centrum Amsterdam UMC

Epilepsiefonds: epilepsie en Covid-19
Het Epilepsiefonds/werkgroep Epilepsie/Nederlandse Liga tegen Epilepsie heeft een overzicht opgesteld met vragen en antwoorden over epilepsie en Covid-19. Dit overzicht wordt up tot date gehouden. Op de website van het Epilepsiefonds vindt u de meest recente informatie. 

Spierziekten Centrum Nederland
Spierziekten Centrum Nederland heeft  informatie over het coronavirus m.b.t. spierziekten gepubliceerd. Deze is te vinden op de website: https://www.spierziektencentrum.nl/spierziekten-en-coronavirus/

Bewegingsstoornissen
Hoewel mensen met neurologische bewegingsstoornissen an sich geen verhoogd risico hebben op het krijgen van het coronavirus - mits zij zich aan de voorschriften houden -, vormen zij wel een kwetsbare groep. Vooral patiënten in de latere fases van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, Huntington of ADCA zijn kwetsbaarder voor een ernstiger verloop wanneer zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ook kunnen de bewegingsstoornissen en andere symptomen tijdelijk verergeren, wanneer iemand met een neurodegeneratieve ziekte ziek wordt, zoals dat ook kan gebeuren bij andere (infectie)ziekten. De werkgroep Bewegingsstoornissen heeft voor een aantal neurologische bewegingsstoornissen een advies opgesteld.