Coronavirus / Covid-19

Algemene informatie Coronavirus / Covid-19

Vanuit het bestuur NVN:

Het nieuws over het coronavirus / COVID-19 volgt elkaar snel op. Wij zullen u de aankomende tijd via extra nieuwsbrieven op de hoogte houden van zaken die voor de neurologie van belang zijn. Voor actuele informatie adviseren wij u om regelmatig de website van de Federatie Medisch Specialisten te raadplegen.

Er komen veel vragen binnen bij de NVN en bij de NVN-werkgroepen over het coronavirus en hoe om te gaan met immunomodulerende middelen en bescherming tegen COVID-19. 
Uiteraard zijn er de maatregelen van het RIVM, inclusief de sociale onthouding: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Electieve zorg en spoedzorg
Verder raden we u aan om patiënten zoveel mogelijk, als dit binnen het ziekenhuis gestelde beleid past, op afstand te behandelen. Beoordeel hiervoor wie er daadwerkelijk live gezien moet worden in het ziekenhuis, en wie ook (in ieder geval initieel) telefonisch gesproken en behandeld kan worden. Door veel neurologen in het land worden deze telefonische contacten vanuit huis gedaan.
Voor neurologische spoedzorg blijven ziekenhuizen gewoon open, maar voor electieve, veelal poliklinische zorg adviseren we om te kijken naar alternatieven (telefoon of beeldbellen).  
De beschikbaarheid van electieve diagnostische en neurochirurgische capaciteit zal de komende weken drastisch afnemen. Daar kan in de triage voor de polikliniek rekening mee gehouden worden.

Mogelijke neurologische problemen en complicaties door COVID-19
Het is nog niet duidelijk of neurologische ziektebeelden direct veroorzaakt worden door COVID-19, of dat dit komt door een indirecte respons op het virus in het lichaam. Genoemde neurologische problemen zijn: (tijdelijk) afwezige reukzin, spierpijn en hoofdpijn, Maar mogelijk ook beroertes, delier en epilepsie lijken bij COVID-19 voor te komen (bron: artikel in Neurology Today, 27 maart 2020).

Wilt u de neurologische ziektebeelden die u ziet in samenhang met COVID-19 aan ons melden, zodat we een landelijk overzicht kunnen opstellen en daarmee elkaar kunnen informeren?

Delen van ervaringen
Er lijkt grote behoefte aan inzicht en ervaringen van anderen. Het delen daarvan heeft voor de hele beroepsgroep een meerwaarde. De NVN verzamelt graag uw ervaringen om die met uw collega’s elders te delen. Stuur een mailbericht waarin u vertelt hoe de dagelijkse praktijkvoering onder de huidige omstandigheden is - hoe verloopt de poli, hoe is de acute neurologie geregeld, is er deelname in een flexpool en wat zijn de ervaringen daarmee, etc.

Uw ideeën en/of ervaringen kunt u delen door deze te sturen naar vereniging@neurologie.nl. We zullen deze (na redactionele selectie) op de website (ledendeel) plaatsen.

Meer (specifieke) informatie vindt u op de diverse webpagina's in het menu aan de rechterkant.