Coronavirus / COVID-19

Opleiding - COVID-19

De COVID-19 epidemie heeft een grote invloed op de opleiding neurologie. Opleidingsschema’s worden aangepast, stages worden onderbroken of kennen een veranderde invulling. Het behalen van gestelde leerdoelen kan in veel situaties vertraging ondervinden.

Het KCN heeft de situatie uitvoerig besproken en een advies opgesteld voor aios en opleiders neurologie, te raadplegen op het ledendeel van de website.